Principes

Natuurlijk gerichte principes

In mijn behandelingen ga ik uit van de 5 natuurgerichte principes.
1. Energie

De basis van leven is energie. Wanneer iemand een lichamelijke klacht heeft, betekent dit dat zich op een bepaalde plaats een overmatige of te lage hoeveelheid energie bevindt. Dit uit zich in het lichaam in de vorm van spanning of pijn. Door de overmatige energie af te voeren en energie toe te voeren waar nodig, kan het lichaam beginnen met het herstelproces.

2. Prikkeloverdracht

Ons zenuwstelsel is een netwerk van draden waar signalen doorheen stromen, die zorgen voor aansturing van ons lichaam. Wanneer deze overdracht van signalen niet goed functioneert, ontstaan blokkades en kunnen sommige lichaamsfuncties niet meer uitgevoerd worden. Door de persoon op reflexzones via de huid te behandelen, kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam worden geprikkeld en aangezet.

3. Drainage

Wanneer iemand een lichamelijke klacht heeft, betekent dit ook dat er op die plek een verminderde doorbloeding kan zijn ontstaan. Door deze vermindering van de bloedsomloop heeft het lichaam afvalstoffen opgebouwd die de lichamelijke klacht verder kunnen verergeren. Door de afvalstoffen af te voeren, kan de doorbloeding op gang komen en worden de juiste bouwstoffen weer naar de cellen gebracht om de weefsels te herstellen.

4. Voeding

Voeding is de bouwstof voor het lichaam. Sommige voeding wordt niet door iedereen goed verdragen en dit kan een element zijn in het ontstaan van de lichamelijke klacht. Door het voedingspatroon onder de loep te nemen en hier eventueel wijzigingen aan te brengen door voedingsstoffen weg te laten en/of toe te voegen, kunnen resultaten bereikt worden die in het totale lichaam merkbaar zijn.

5. Psyche en het (on)bewust ziekmakend gedragspatroon

Aan het ontstaan van een lichamelijke klacht gaat een proces vooraf: een gedragspatroon dat (meestal onbewust) heeft geleid tot problemen. Het gedragspatroon bestaat uit drie componenten: een mentale overtuiging, een emotie en een fysieke reactie. Wanneer het gedragspatroon niet meer functioneel is, gaat het gedrag de persoon energie kosten en ontstaat na verloop van tijd een klacht (een filemelding, stagnatie).

Door de gedragspatronen die onder de lichamelijke klacht liggen, helder te krijgen en deze te transformeren tot kracht, levert dit de persoon weer meer energie op dan het kost. Hierdoor kan de balans in de gezondheid van de persoon herstellen en kunnen lichamelijke klachten in de toekomst worden voorkomen. De persoon zet dan ogen-schijnlijk negatief gedrag om in krachtige vaardigheden voor de toekomst.

Het doel van de therapie is het bereiken van een betere balans in de gezondheid van de persoon. Tevens worden handreikingen meegegeven waarmee men in de toekomst klachten kan voorkomen.