Ayurveda

Wat is Ayurveda

Ayurveda is een natuurgeneeskunde. Ayur betekent leven en Veda betekent kennis of wetenschap. De leer van de ayurveda is een veelomvattend systeem en wordt al vele generaties (zo'n 5000 jaar) in India en andere landen in het Oosten beoefend. Er wordt van uitgegaan dat er een allesomvattende totaliteit is. Een mens die je niet los kunt zien van zijn omgeving. Gebaseerd op de fundamentele principes van het leven, door oude zieners waargenomen tijdens diepe meditatie. De constitutie van een mens is gebaseerd op een relatie van drie fundamentele en vitale energieën of dosha's: vata, pitta, kapha. De dosha's vormen de kern van de ayurveda.
Vata: ether en lucht (luchtprincipe), mager, huid is droog, krullend en weinig haar, handen en voeten zijn vaak koud, spijsvertering onregelmatig, creatieve en rusteloze mensen, kort geheugen maar snel van begrip, praten en lopen snel, weinig wilskracht, tot piekeren geneigd. Verdienen vrij veel geld maar geven het ook weer snel uit.

Pitta: vuur en water (vuurprincipe) slank, gemiddeld postuur, dun haar, zachte en warme huid, goede spijsvertering en eetlust, intelligent en goede sprekers. Ze willen graag de leider zijn. Ze vinden het heerlijk bezit te laten zien.

Kapha: aarde en water (waterprincipe) goed ontwikkeld lichaam, overgewicht, dik en golvend haar, zachte en vettige huid, langzame spijsvertering, slapen goed en lang, begripsvermogen kan wat traag zijn, maar ze kunnen goed onthouden. We leven in een bepaalde tijd. Deze tijd wordt gekenmerkt door de snelle manier van leven. Bovendien maken we gebruik van allerlei apparatuur: gsm's, computers, tv, magnetron enz. Hiervan weten we nog niet wat voor effect dit op ons heeft. Het lijkt wel of we steeds verder van de natuur komen te staan en dat we door ons drukke bestaan niet meer goed weten wat nu werkelijk goed voor ons is. Zure regen, broeikaseffect, economie boven alles: geld regeert.

Ayurveda geeft ons richtlijnen. Belangrijk is: aanvoelen van je lichaam, in harmonie leven.