Klachtrecht

Mijn doel is om jou de best mogelijke behandeling te geven. Maar het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. Mocht er onverhoopt sprake zijn van ontevredenheid of een klacht, dan nodig ik je van harte uit om hierover met mij in gesprek te gaan. Neem telefonisch contact met mij op of stuur een berichtje. We maken een afspraak om de klacht te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.

Indien dit niet tot een gewenste uitkomst leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Hieraan zijn kosten verbonden. Praktijk Rasa staat geregistreerd bij de RBCZ en RBCZ-therapeuten vallen onder het tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Voor meer informatie kijk op https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen